Verksamheten

Nyponet´s Familjedaghem har öppet vardagar 6-18 men allt beroende på schemalagd tid för inskrivna barn.
Verksamheten följer självklart allmäna råd och barnkonventionen.

Nyponet´s Familjedaghem drivs som ett ”ur & skur-daghem” där vi försöker vara ute så mycket som möjligt oavsett väder.

Jag jobbar tätt tillsammans med Humlans Familjedaghem i Hästhagen här i Floda. Gemensamma aktiviteter med alltifrån lek till skogspromenader, där barnen får lära sig om djur, skog och mark på ett lättsamt sätt.
Vi samarbetar för att skapa en lättare arbetssituation vid ev. sjukdom. Där kan vi stötta varandra med att kunna hjälpa till med barnen för att skapa så lite ”problem” som möjligt för barnen och deras föräldrar. Vårt samarbete blir därför även viktigt för barnen då vi vill att dem skall känna sig lika trygga med oss båda dagmammor.

Barnen är ju det centrala i verksamheten och jag vill förstås att deras inflytande skall vara så stort som möjligt. Vi kan lätt ta oss till biblioteket en stund för att sedan leka på den stora lekplatsen bredvid. Jag tycker att det är viktigt att vi är snälla mot vår miljö och vill såklart att barnen lär sig hur man gör på återvinningstationen.

En stor fördel med att vi två dagmammor jobbar tillsammans är att vi då och då kan dela upp gruppen så en av oss kan ta ”de stora barnen” och en kan ta ”de mindre” för att på så sätt kunna styra lekar och akiviteter på passande sätt.
Min vision när det kommer till spåk & utveckling är att vill jobba mycket med musik och rörelser samt ha ”sagostund” några gånger i veckan. Detta tillsammans med att hela tiden föra en tydlig dialog med barnen där ”prata/lyssna”mycket är det bästa sättet att få utvecklingen framåt för barnen. Även skapandetid, likt Philofix där vi samlar saker i skogen och tillsammans sätter ihop det till något som barnen valt gemensamt.pedagogiska inrikting är den fria leken, samspelet samt respekten för varandra.

 Nyponets pedagogiska inrikting är den fria leken, samspelet samt respekten för varandra.